Oktatás, ismeretterjesztés

Oktatott tárgyak

  • Genetika gyakorlat (BSc): Csoportunk az alapszak kötelező Genetika gyakorlatának Mikrobiális Genetika blokkját oktatja. A gyakorlat során a hallgatók megismerhetik a komplementáció jelenségét, valamint elsajátíthatják az egyszerű génexpressziós rendszerek (operonok) működési logikáját.
  • Géntechnológia és fehérjemérnökség (MSc): Az MSc képzés egyik nagyobb lélegzetvételű tárgyán belül a genomszerkesztésről, transzgénikus élőlények készítéséről, valamint optogenetikáról szóló előadásokért felelünk.
  • Őssejtek és regeneráció (MSc): Embrionális és szomatikus őssejtek, indukált pluripotens őssejtek (iPSC-k) és organoidok. Gerinctelen és gerinces szomatikus őssejtmodellek bemutatása. Gerinctelen regeneráció: hidrák és planáriák. Végtagregeneráció gerincesekben. A rák "őssejt" elmélete.
  • A Genomika (MSc) kurzuson belül a következő blokkok tartoznak hozzánk: Az eukarióta génexpresszió szabályozása. Epigenetika. Ivari kromoszómák és szex-determinációs rendszerek. Metazoa genomprojektek. Bakteriális genomika és eukarióta organellumok genomja.
  • Prokarióta génexpresszió (MSc): Transzkripció és transzláció molekuláris mechanizmusa. Transzkripció aktiválása és gátlása transzkripciós faktorokkal, DNS hajlítással. A transzkripció és a transzláció attenuációja (ribokapcsolók). Bakteriális kommunikáció, biofilmek. Az antibiotikum rezisztencia genetikai háttere. Transzkripciós hálózatok dinamikája, szintetikus biológia.
  • Fejlődésgenetika gyakorlat (MSc): A gyakorlat során a hallgatók elsajátítják egy egyszerű genetikai screen elvégzését C. elegans modellen, immunhisztológiai vizsgálatokat végeznek ecetmuslica és zebradánió embriókon, valamint szintén zebradánió embriók segítségével megtanulják egy kismolekula-screen metodológiájának és logikájának alapjait.
  • Az MSc-s képzés átfogó Ember és természet tárgyán belül tartott előadásban a géntechnológia alkalmazásának vélt és valós veszélyeit tárgyaljuk meg, azok társadalmi vonatkozásaival egyetemben.

Ismeretterjesztés

Bp Science Meetup

A Budapest Science Meetup azért lett, hogy legyen egy hely, ahol kutatók mesélhetnek tudományról, nem csak (sőt, főleg nem) szakmabelieknek.

Bővebben

Critical Biomass

A Kritikus Biomassza egy biológus-blog, ahol fejlődésbiológiáról, géntechnológiáról és tudománykommunikációról esik szó.

Bővebben

The Node

Angol nyelvű fejlődésbiológus blog a The Company of Biologists portálján.

Bővebben

Médiaszereplések: